Posted in rodzina

Kiedy małżonkowie dzielą się majątkiem?

Kiedy małżonkowie dzielą się majątkiem? Posted on sierpień 25, 2017Leave a comment

Mimo nadziei, że związek przetrwa największą próbę, kiedy przyjdzie się z nią zmierzyć, zdarzają się takie sytuacje w życiu, że nie pozostaje nic innego, jak się rozstać. Jednak co zrobić z dobytkiem zakupionym we wspólnie spędzonym czasie? Jak podzielić go tak, aby obie strony były zadowolone? Czy jest to możliwe bez sądowego orzeczenia o rozwodzie? Jak się to odbywa?

Podział majątku w trakcie trwania małżeństwa

Jeżeli:

  • podpisano intercyzę (rozdzielność majątkową),
  • sąd dokona rozdziału,
  • jeden z małżonków zostanie ubezwłasnowolniony,
  • wobec jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość,
  • uzyskane zostanie sądowe orzeczenie o separacji,

wtedy istnieje możliwość, że adwokat podział majątku Łódź uzna za uzasadnioną sposobność i wniesie odpowiednią sprawę do sądu.

W każdym innym wypadku, kiedy nie doszło do ustania wspólnoty ustawowej, nie można podzielić dóbr między strony. Z kolei w czasie rozwodu, kiedy to ustaje wspólnota małżeńska może zostać orzeczony podział majątku. Oczywiście sprawa nie jest prosta, a dodatkowo komplikuje się, kiedy jedna bądź obie strony nie są skłonne do kompromisu.

Jakie formalności należy załatwić?

Należy przede wszystkim ustalić, co jest majątkiem wspólnym a co majątkiem osobistym każdej ze stron.

W takiej sytuacji rozdzielności majątkowej można dokonać na drodze sądowej bądź poprzez akt notarialny. Za pośrednictwem notariusza taki rozdział może się dokonać wyłącznie za zgodą obu stron, podczas gdy sąd może go dokonać na wniosek jednej ze stron.

Notariusz przeprowadza dwustopniową procedurę:

  • najpierw spisuje umowę majątku małżeńskiego,
  • następnie określa warunki jego podziału ustalone przez strony.

Dzięki temu obie strony mają szansę na polubowne rozwiązanie problemu.

Adwokat podział majątku podczas rozprawy rozwodowej z pewnością wyjaśni całą procedurę, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Decyzja podjęta tą drogą jest zazwyczaj ostateczna.

Dodaj komentarz